Přeskočit na obsah

Proč se vyplatí používat lízátka?

V chovu a chovu je cílem maximalizovat produkční potenciál zvířat, který je může vystavit mj. na nedostatek minerálů a vitamínů a následně na snížení jejich reprodukčních a produkčních schopností, dále na pokles imunity a výskyt nemocí.

Těmto nedostatkům můžeme předejít používáním např. lizů Lisal nebo přírodních, těžených a speciálně upravených hrudek soli (cca 2-3 kg). Jsou snadno dostupné, levné a jejich použití přináší měřitelné výsledky a zvířata je ochotně využívají. Nejoblíbenější solné lizy se získávají z mleté ​​kamenné soli lisováním.

Sodík, který je součástí soli, patří mezi tzv prvky života odpovědné za homeostázu těla, její nedostatek způsobuje mj poruchy ve vodním hospodářství. Například jeho přirozeně nízký obsah a vysoký obsah dalšího důležitého prvku, kterým je draslík v objemném krmivu a obilných zrnech, může způsobit snížení dojivosti spojené se sníženým množstvím tělesných tekutin a zvýšeným vylučováním dusíku, a tím i snížení spotřeby krmiva. Nadbytek draslíku totiž způsobuje silnou eliminaci sodíku z těla zvýšeným výdejem moči.

V případě chlóru je nedostatek chloru pozorován jen zřídka, protože požadavky zvířat na tento prvek jsou nižší než na sodík. Chlór je však důležitým aktivátorem enzymů, reguluje rovnováhu elektrolytů a je nezbytný pro tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku.

Požadavek soli

Poptávka po soli, mimo jiné ve formě lízání není trvalé. Záleží např. na druhu, tělesné hmotnosti, okolní teplotě, množství očekávané produkce, množství draslíku v krmivu nebo námaze (koně) – protože velké množství je vylučováno potem, což můžeme často vidět pro nás samotné.

Například krávy v plné laktaci s produkcí více než 20l mléka/den spotřebují cca 65g soli/den včetně přirozených ztrát, to dává 2 až 3 líznutí za rok na dojnici. U koní je potřeba sodíku asi 8 až 30 g za den, ale u pracovního koně o hmotnosti 800 kg, který vykonává těžkou práci, může potřeba soli dosáhnout 140-160 g. Malí přežvýkavci potřebují asi 1-3 g sodíku denně. Pro ovce a kozy je důležité, aby lizy neobsahovaly měď. Tato zvířata snášejí 4x nižší hladinu v krmivu než krávy. Kompletní směsi pokrývají poptávku po soli pro prasata a drůbež.

Použití lízátek

Nejoblíbenější formou lizu v Polsku jsou brikety o váze cca 10 kg z produkce solného dolu Kłodawa, bílé v odstínech šedé nebo růžové. Lizy obohacené o měď a kobalt typu Lisal M jsou zelené a Lisal Multi se selenem jsou růžové. Jsou určeny k přímé spotřebě jako krmná surovina skotem, koňmi, kozami, ovcemi, ale i volně žijícími jeleny a chovanými v zoologických zahradách.

Když chovatel používá solné lizy vhodným způsobem, umísťuje je na pastviny, výběhy, kravíny a ovčíny na snadno přístupná místa, umožňuje zvířeti je intuitivně sbírat podle potřeby. Mohou být připevněny na laně nebo umístěny na stojanech k tomu určených.

Důležitou podmínkou zdraví zvířat související s používáním lízů je zajištění snadného přístupu k čerstvé a čisté vodě. Zde hraje roli vhodných napáječek, které by měly být konstruovány tak, aby zvířatům usnadnily manipulaci s nimi a zajistily časté čištění a dezinfekci. Důležitost snadného a neomezeného přístupu k vodě ilustruje fakt, že kráva produkující cca 30 l mléka denně potřebuje přijmout minimálně 100 l vody.

Dodejme, že nabídka napáječek na trhu je široká, vybírat můžeme z napáječek miskových, plovákových, niplových nebo korytových, z plastu, nerezu nebo litiny, také ve vyhřívaném provedení.

V důsledku toho se vyplatí používat lizy, protože nám poskytují:

  • zlepšení zdraví a reprodukčních procesů,
  • lepší práci bachoru a celého trávicího systému,
  • zvýšení spotřeby krmiva a jeho lepší trávení,
  • vyšší dojivost a přírůstky,
  • omezení počtu parazitů.